Drikkevann på offshore innretninger

Beskrivelse

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelse med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse av behandlingsmetoder brukt på innretninger og fartøy. 

Fullført kurs dokumenterer at kandidaten har gjennomgått nødvendig opplæring som gir kompetanse innen behandling av drikkevann offshore i henhold til HMS-regelverket relatert til petroleumsindustrien, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger og Drikkevannsforskriften. Fullført kurs er gyldig i fire år.

 


 

Kilder til kurset

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkvannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr til samme formål lagt til grunn.
 

Følgende kilder er brukt: